Skip to main content

GC12U

  • ผลิตจาก SPCC COLD ROLLED STEEL
  • หนา 1.22 mm.
  • ฝาด้านข้างสามารถถอดเข้าออกได้ – ประตูกระจกมีกุญแจล็อค
  • ติดตั้งง่าย
  • ขนาด 60x60x63 cm.