บริษัท จี.เอ็ม.เอส.คอร์เปอเรชั่น จำกัด

1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 608 ชั้นที่ 6 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: (02) 013-7318-19