Skip to main content

กล่อง Waterproof Box

รายละเอียดสินค้า

  • เหมาะกับการช่างไฟฟ้าทั่วไป
  • มีซีลยางกันน้ำ
  • ป้องกันความชื้นได้ดี
  • ติดตั้งและใช้งานง่าย มีขนาด 4×4